فروشگاه اینترنتی ایرآل کالا

menuordersearch
irealkala.ir
سبد خرید شما خالی است !
تومان
سبد خرید
جدیدترین کالاها مشاهده همه
64GB پاناتک
+
_
64GB پاناتک
فلش مموری 64GB panatech

فلش مموری 64GB panatech

170,000 تومان موجود
32GB پاناتک
+
_
32GB پاناتک
فلش مموری 32GB panatech

فلش مموری 32GB panatech

140,000 تومان موجود
16GB پاناتک
+
_
16GB پاناتک
فلش مموری 16GB panatech

فلش مموری 16GB panatech

135,000 تومان موجود
21*31 روکار
+
_
21*31 روکار
جعبه تقسیم روکار 21*31 سهند

جعبه تقسیم روکار 21*31 سهند

180,000 تومان موجود
17*24 روکار
+
_
17*24 روکار
جعبه تقسیم روکار 17*24 سهند

جعبه تقسیم روکار 17*24 سهند

113,000 تومان موجود
15*20 روکار
+
_
15*20 روکار
جعبه تقسیم روکار 15*20 سهند

جعبه تقسیم روکار 15*20 سهند

35,000 تومان موجود
10*15 روکار
+
_
10*15 روکار
جعبه تقسیم روکار 10*15 سهند

جعبه تقسیم روکار 10*15 سهند

23,500 تومان موجود
10*10 روکار
+
_
10*10 روکار
جعبه تقسیم روکار 10*10 سهند

جعبه تقسیم روکار 10*10 سهند

17,000 تومان موجود
8*8 روکار
+
_
8*8 روکار
جعبه تقسیم روکار 8*8 سهند

جعبه تقسیم روکار 8*8 سهند

10,000 تومان موجود
V-PP142-20PD
+
_
V-PP142-20PD
پاوربانک فست شارژ 20000 میلی آمپر وریتی VERITY

پاوربانک فست شارژ 20000 میلی آمپر وریتی VERITY

1,189,000 تومان موجود
پرفروشترین کالاهای اخیر مشاهده همه
جعبه 4 فیوز توکار ایرآل کالا
+
_
جعبه 4 فیوز توکار ایرآل کالا
جعبه 4 فیوز تو کار ایرآل کالا

جعبه 4 فیوز تو کار ایرآل کالا

60,000 تومان موجودموجود
رو کار 4 فیوز ایرآل کالا
+
_
رو کار 4 فیوز ایرآل کالا
جعبه 4 فیوز رو کار ایرآل کالا

جعبه 4 فیوز رو کار ایرآل کالا

65,000 تومان موجودموجود
V-PP142-20PD
+
_
V-PP142-20PD
پاوربانک فست شارژ 20000 میلی آمپر وریتی VERITY

پاوربانک فست شارژ 20000 میلی آمپر وریتی VERITY

1,189,000 تومان موجودموجود
توکار 12 فیوز ایرآل کالا
+
_
توکار 12 فیوز ایرآل کالا
جعبه 12 فیوز تو کار ایرآل کالا

جعبه 12 فیوز تو کار ایرآل کالا

150,000 تومان موجودموجود
تو کار 8 فیوز ایرآل کالا
+
_
تو کار 8 فیوز ایرآل کالا
جعبه 8 فیوز تو کار ایرآل کالا

جعبه 8 فیوز تو کار ایرآل کالا

100,000 تومان موجودموجود
روکار 8 فیوز ایرآل کالا
+
_
روکار 8 فیوز ایرآل کالا
جعبه 8 فیوز روکار ایرآل کالا

جعبه 8 فیوز روکار ایرآل کالا

105,000 تومان موجودموجود
تو کار 24 فیوز ایرآل کالا
+
_
تو کار 24 فیوز ایرآل کالا
جعبه 24 فیوز توکار ایرآل کالا

جعبه 24 فیوز توکار ایرآل کالا

240,000 تومان موجودموجود
10*15 روکار
+
_
10*15 روکار
جعبه تقسیم روکار 10*15 سهند

جعبه تقسیم روکار 10*15 سهند

23,500 تومان موجودموجود
64GB پاناتک
+
_
64GB پاناتک
فلش مموری 64GB panatech

فلش مموری 64GB panatech

170,000 تومان موجودموجود
10*10 روکار
+
_
10*10 روکار
جعبه تقسیم روکار 10*10 سهند

جعبه تقسیم روکار 10*10 سهند

17,000 تومان موجودموجود

جعبه فیوز

مشاهده همه
رو کار 3فاز ایرآل کالا
+
_
رو کار 3فاز ایرآل کالا
قاب 3فاز روکار ایرآل کالا

قاب 3فاز روکار ایرآل کالا

15,000 تومان موجود
قاب تکفاز روکار ایرآل کالا
+
_
قاب تکفاز روکار ایرآل کالا
قاب تکفاز رو کار ایرآل کالا

قاب تکفاز رو کار ایرآل کالا

10,000 تومان موجود
تو کار 24 فیوز ایرآل کالا
+
_
تو کار 24 فیوز ایرآل کالا
جعبه 24 فیوز توکار ایرآل کالا

جعبه 24 فیوز توکار ایرآل کالا

240,000 تومان موجود
روکار 24 فیوز ایرآل کالا
+
_
روکار 24 فیوز ایرآل کالا
جعبه 24 فیوز روکار ایرآل کالا

جعبه 24 فیوز روکار ایرآل کالا

280,000 تومان موجود
توکار 16 فیوز ایرآل کالا
+
_
توکار 16 فیوز ایرآل کالا
جغبه فیوز 16تایی توکار ایرآل

جغبه فیوز 16تایی توکار ایرآل

170,000 تومان موجود
رو کار 12 فیوز ایرآل کالا
+
_
رو کار 12 فیوز ایرآل کالا
جعبه 12 فیوز رو کار ایرآل کالا

جعبه 12 فیوز رو کار ایرآل کالا

180,000 تومان موجود
رو کار 4 فیوز ایرآل کالا
+
_
رو کار 4 فیوز ایرآل کالا
جعبه 4 فیوز رو کار ایرآل کالا

جعبه 4 فیوز رو کار ایرآل کالا

65,000 تومان موجود
توکار 12 فیوز ایرآل کالا
+
_
توکار 12 فیوز ایرآل کالا
جعبه 12 فیوز تو کار ایرآل کالا

جعبه 12 فیوز تو کار ایرآل کالا

150,000 تومان موجود
روکار 8 فیوز ایرآل کالا
+
_
روکار 8 فیوز ایرآل کالا
جعبه 8 فیوز روکار ایرآل کالا

جعبه 8 فیوز روکار ایرآل کالا

105,000 تومان موجود
تو کار 8 فیوز ایرآل کالا
+
_
تو کار 8 فیوز ایرآل کالا
جعبه 8 فیوز تو کار ایرآل کالا

جعبه 8 فیوز تو کار ایرآل کالا

100,000 تومان موجود

فلش

مشاهده همه
64GB پاناتک
+
_
64GB پاناتک
فلش مموری 64GB panatech

فلش مموری 64GB panatech

170,000 تومان موجود
32GB پاناتک
+
_
32GB پاناتک
فلش مموری 32GB panatech

فلش مموری 32GB panatech

140,000 تومان موجود
16GB پاناتک
+
_
16GB پاناتک
فلش مموری 16GB panatech

فلش مموری 16GB panatech

135,000 تومان موجود
فلش مموری 64GB وریتی
+
_
فلش مموری 64GB وریتی
فلش مموری 64GB VERITY

فلش مموری 64GB VERITY

190,000 تومان موجود
32GB وریتی
+
_
32GB وریتی
فلش مموری 32GB VERITY

فلش مموری 32GB VERITY

160,000 تومان موجود
16GB وریتی
+
_
16GB وریتی
فلش مموری 16GB VERITY

فلش مموری 16GB VERITY

140,000 تومان موجود

جعبه تقسیم

مشاهده همه
21*31 روکار
+
_
21*31 روکار
جعبه تقسیم روکار 21*31 سهند

جعبه تقسیم روکار 21*31 سهند

180,000 تومان موجود
17*24 روکار
+
_
17*24 روکار
جعبه تقسیم روکار 17*24 سهند

جعبه تقسیم روکار 17*24 سهند

113,000 تومان موجود
15*20 روکار
+
_
15*20 روکار
جعبه تقسیم روکار 15*20 سهند

جعبه تقسیم روکار 15*20 سهند

35,000 تومان موجود
10*15 روکار
+
_
10*15 روکار
جعبه تقسیم روکار 10*15 سهند

جعبه تقسیم روکار 10*15 سهند

23,500 تومان موجود
10*10 روکار
+
_
10*10 روکار
جعبه تقسیم روکار 10*10 سهند

جعبه تقسیم روکار 10*10 سهند

17,000 تومان موجود
8*8 روکار
+
_
8*8 روکار
جعبه تقسیم روکار 8*8 سهند

جعبه تقسیم روکار 8*8 سهند

10,000 تومان موجود

شارژر

مشاهده همه
V-PP142-20PD
+
_
V-PP142-20PD
پاوربانک فست شارژ 20000 میلی آمپر وریتی VERITY

پاوربانک فست شارژ 20000 میلی آمپر وریتی VERITY

1,189,000 تومان موجود
وریتی V-PP137-20
+
_
وریتی V-PP137-20
پاوربانک 20000 میلی آمپر VERITY

پاوربانک 20000 میلی آمپر VERITY

1,105,000 تومان موجود
وریتی v-PP139PD
+
_
وریتی v-PP139PD
پاوربانک فست شارژ 10000 میلی آمپر VERITY

پاوربانک فست شارژ 10000 میلی آمپر VERITY

717,000 تومان موجود
وریتی v-pp136
+
_
وریتی v-pp136
پاوربانک 10000 میلی آمپر VERITY

پاوربانک 10000 میلی آمپر VERITY

602,000 تومان موجود
تایپ سی 1M وریتی
+
_
تایپ سی 1M وریتی
کابل شارژ 1M تایپ سی VERITY

کابل شارژ 1M تایپ سی VERITY

40,000 تومان موجود
میکرو 1M وریتی
+
_
میکرو 1M وریتی
کابل شارژ میکرو یو اس بی 1M VERITY

کابل شارژ میکرو یو اس بی 1M VERITY

37,000 تومان موجود
پربازدیدترین کالاها مشاهده همه
جعبه 4 فیوز توکار ایرآل کالا
+
_
جعبه 4 فیوز توکار ایرآل کالا
جعبه 4 فیوز تو کار ایرآل کالا

جعبه 4 فیوز تو کار ایرآل کالا

60,000 تومان موجود
رو کار 4 فیوز ایرآل کالا
+
_
رو کار 4 فیوز ایرآل کالا
جعبه 4 فیوز رو کار ایرآل کالا

جعبه 4 فیوز رو کار ایرآل کالا

65,000 تومان موجود
V-PP142-20PD
+
_
V-PP142-20PD
پاوربانک فست شارژ 20000 میلی آمپر وریتی VERITY

پاوربانک فست شارژ 20000 میلی آمپر وریتی VERITY

1,189,000 تومان موجود
توکار 12 فیوز ایرآل کالا
+
_
توکار 12 فیوز ایرآل کالا
جعبه 12 فیوز تو کار ایرآل کالا

جعبه 12 فیوز تو کار ایرآل کالا

150,000 تومان موجود
تو کار 8 فیوز ایرآل کالا
+
_
تو کار 8 فیوز ایرآل کالا
جعبه 8 فیوز تو کار ایرآل کالا

جعبه 8 فیوز تو کار ایرآل کالا

100,000 تومان موجود
روکار 8 فیوز ایرآل کالا
+
_
روکار 8 فیوز ایرآل کالا
جعبه 8 فیوز روکار ایرآل کالا

جعبه 8 فیوز روکار ایرآل کالا

105,000 تومان موجود
تو کار 24 فیوز ایرآل کالا
+
_
تو کار 24 فیوز ایرآل کالا
جعبه 24 فیوز توکار ایرآل کالا

جعبه 24 فیوز توکار ایرآل کالا

240,000 تومان موجود
10*15 روکار
+
_
10*15 روکار
جعبه تقسیم روکار 10*15 سهند

جعبه تقسیم روکار 10*15 سهند

23,500 تومان موجود
64GB پاناتک
+
_
64GB پاناتک
فلش مموری 64GB panatech

فلش مموری 64GB panatech

170,000 تومان موجود
10*10 روکار
+
_
10*10 روکار
جعبه تقسیم روکار 10*10 سهند

جعبه تقسیم روکار 10*10 سهند

17,000 تومان موجود
مجوزهای سایت
 محصولات وریتی
 رم و فلش پاناتک
 جعبه تقسیم یک جعبه کوچک است که برای محافظت از سیم ها و کابل های الکتریکی در هنگام اتصال به هم استفاده می‌شود. جعبه های تقسیم معمولاً از پلاستیک یا فلز ساخته می‌شوند و دارای سوراخ هایی برای عبور سیم ها و کابل ها هستند. برخی از جعبه های تقسیم دارای درب هایی هستند که برای محافظت از سیم ها و کابل ها از آسیب فیزیکی استفاده می‌شود.جعبه های تقسیم برای انواع مختلفی از کاربردها استفاده می‌شوند، از جمله:اتصال سیم ها و کابل ها به یکدیگرنصب کلیدها و پریزهانصب چراغ هانصب سیستم های امنیتینصب سیستم های صوتی و تصویریهنگام انتخاب جعبه تقسیم، باید به عوامل مختلفی از جمله اندازه جعبه، تعداد سیم ها و کابل هایی که باید در جعبه قرار داده شوند و نوع کاربرد جعبه تقسیم توجه کنید.جعبه های تقسیم باید در مکانی نصب شوند که به راحتی قابل دسترسی باشد. این امر برای تعمیر و نگهداری سیم ها و کابل ها ضروری است.هنگام نصب جعبه تقسیم، باید از دستورالعمل های سازنده پیروی کنید. این امر برای اطمینان از ایمنی جعبه تقسیم و سیم ها و کابل هایی که در آن قرار داده شده اند ضروری است.جعبه های تقسیم یک جزء مهم در سیم کشی الکتریکی هستند. آنها برای محافظت از سیم ها و کابل ها از آسیب فیزیکی و همچنین برای تسهیل اتصال سیم ها و کابل ها به یکدیگر استفاده می‌شوند. جعبه های تقسیم در انواع مختلفی از اندازه ها و مواد موجود هستند و برای انواع مختلفی از کاربردها استفاده می‌شوند.
طراحی بسیار زیبا و مقاوم بدنه اسفاده از بهترین مواد اولیهدارای درب شفاف با قابلیت گردش ۱۸۰درجه که باعث سهولت در نصب میشودبا قابلیت تغییر محل لولای درب شفاف.(چپ و راست)دارای ریل نگه دارنده امکان نصب ترمینال بر روی بدنه جهت سهولت و امنیت مونتاژحاوی پیچ گالوانیزه دارای سطح حفاظتیip40 در برابر نفوذ رطوبت و قباز

دفتر مرکزی : تهران - لاله زارنو-چهارراه مهنا خیابان تقوی-کوجه مهنا-پلاک 27-ساختمان ایرانیان-واحد1-شرکت ایرآل
تلفن تماس 02166171843، پست الکترونیکی ما : irealkala@gmail.com

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegraminstagrameitaarubikaaparatwhatsupyou
خانهورود به حساب کاربریسبد خرید
ضمانت اصل بودن کالاضمانت اصل بودن کالاارسال سریع و رایگانارسال سریع و رایگانپرداخت در محلپرداخت در محلتضمین بهترین کیفیتتضمین بهترین کیفیت

شرکت ایرانیان الکتریک البرز ( ایرآل الکتریک )تولید کننده تابلوهای کلید مینیاتوری و جعبه تقسیم ها با نام تجاری ایرآل الکتریک
از سال 1385 فعالیت خود را در اراک شهرک صنعتی امیرکبیر آغاز کرده است.
و از سال 1389 درشهرک صنعتی ایوانکی شروع به کار کرده است.
درحال حاضر شرکت ایرآل تولید کننده
تابلوهای کلید مینیاتوری توکار و روکار در 5 سایز
انواع تبدیل های 3به 2
فعالیت دارد
شرکت آیرآل در تلاش هست
روز به روز با بهترین محصولات الکتریکی و بهترین قیمت ها در اختیار صنایع داخلی باشد.
به همین منظور در سال 1402 اقدام به راه اندازی فروشگاه اینترنتی ایرآل کالا کرد تا مشتریان گران قدر به صورت آنلاین بتوانند علاوه بر محصولات ایرآل دیگر نیازهای خود در زمینه خرید کالا
را سریع و اسان انجام دهند
با امید موفقیت روز افزون.

جستجو
نماد اعتماد الکترونیکی